Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op 2 aangenomen moties van het Kamerlid Klaver

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op 2 aangenomen moties van het Kamerlid Klaver