Kamerbrief met reactie op 2 aangenomen moties van het Kamerlid Klaver

Minister Harbers (IenW) reageert op 2 moties van het Tweede Kamerlid Klaver (GroenLinks). De 1e motie vraagt de regering om erop toe te zien dat Rijkswaterstaat de watervergunning van Chemours Dordrecht aanscherpt of intrekt om de maatschappelijke functies van het water te herstellen. De 2e motie vraagt het ministerie om de risico's van bodemvervuiling door PFAS voor de drinkwatervoorziening in de omgeving van Chemours Dordrecht in kaart brengen en hierop de nodige actie te ondernemen.

Kamerbrief met reactie op 2 aangenomen moties van het Kamerlid Klaver