Relationele en seksuele vorming

Kinderen en jongeren praten thuis met hun ouders over hun lichaam, relaties, seksualiteit en diversiteit. Maar ook op school krijgen leerlingen les over deze onderwerpen. Dit heet relationele en seksuele vorming. Hierdoor leren zij zelf keuzes te maken op het gebied van vriendschap, relaties en seksualiteit. Het is belangrijk dat in al deze gesprekken rekening wordt gehouden met de leeftijd en ontwikkelfase van kinderen. Want in elke levensfase staan andere vragen en thema’s centraal.

Vriendschap, relaties, grenzen en seksualiteit

Relationele en seksuele vorming is breder dan alleen de biologie. Relationele en seksuele vorming is onderwijs over vriendschap, relaties en seksualiteit. Dat gaat bijvoorbeeld over vragen als:

  • Wat betekent vriendschap voor jou?
  • Wat is verliefdheid?
  • Hoe ga je om met anderen?
  • Hoe dichtbij mag iemand komen?
  • Hoe geef je grenzen aan? En hoe herken je de grenzen van een ander?
  • Hoe bescherm je jezelf tegen een soa of een onbedoelde zwangerschap?

Dit zijn voorbeelden van onderwerpen die thuis én op school worden besproken, afhankelijk van de leeftijd en belevingswereld van het kind.

Later aan seks beginnen en positiever zelfbeeld

Uit internationaal onderzoek naar relationele en seksuele vorming op jonge leeftijd blijkt dat dit ervoor zorgt dat mensen later beter in staat zijn om zelf keuzes te maken over wat ze wel en niet prettig vinden. Zo beginnen kinderen en jongeren die relationele en seksuele vorming hebben gehad gemiddeld bewuster, later en beter voorbereid aan seks. Ze hebben een positiever zelfbeeld en kunnen beter bepalen wat ze willen. Daardoor is er een kleinere kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag, een soa of een onbedoelde zwangerschap.

Maatregelen voor betere relationele en seksuele vorming

De overheid neemt verschillende maatregelen voor goede relationele en seksuele vorming. In het onderwijs, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld door:

Kerndoelen basis- en voortgezet onderwijs

Scholen zijn door de landelijke kerndoelen voor het onderwijs verplicht om aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming. Relationele en seksuele vorming past onder andere bij de doelen:

  • Leerlingen leren respectvol om te gaan met seksualiteit en diversiteit binnen de samenleving. Seksuele diversiteit is daar een onderdeel van.
  • Leerlingen leren onder andere over de functies van hun eigen lichaam en hoe ze voor hun eigen gezondheid en welzijn kunnen zorgen. Dat betekent bijvoorbeeld: gezondheidsrisico’s kunnen inschatten en verantwoorde keuzes kunnen maken voor een gezonde levensstijl.

Scholen bepalen zelf op welke manier zij aandacht geven aan relationele en seksuele vorming en welke lespakketten ze daar eventueel voor gebruiken. De overheid gaat niet over de inhoud van lespakketten en financiert deze ook niet. 

De overheid financiert wel de Week van de Lentekriebels. Een speciale week waarin er Rutgers en GGD’en aandacht geven aan relationele en seksuele vorming. En zo scholen aanmoedigen dat ook te doen. 

Informatie voor jongeren

Sense.info is een betrouwbare website voor jongeren met informatie over seks, liefde, relaties en alles wat daarmee te maken heeft. Jongeren kunnen op die website ook met Sense chatten, mailen of bellen over hun vraag of probleem. Als een jongere behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, kan dat bij de huisarts. Voor gratis en anonieme hulp kunnen ze ook terecht bij de GGD in de regio waar iemand woont. De GGD biedt namelijk seksualiteitshulpverlening aan jongeren tot 25 jaar.