Beslisnota bij Beantwoording vragen instellingsregeling adviescollege artikel 57 Grondwet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Beantwoording  vragen instellingsregeling adviescollege artikel 57 Grondwet (PDF | 2 pagina's | 70 kB)