Beantwoording vragen instellingsregeling adviescollege artikel 57 Grondwet

Minister Bruins Slot (BZK) beantwoordt vragen en opmerkingen over de brief van 26 augustus 2022 inzake de concept instellingsregeling commissie aangaande artikel 57 van de Grondwet. De vragen en opmerkingen zijn gesteld in een schriftelijk overleg.

Beantwoording vragen instellingsregeling adviescollege artikel 57 Grondwet (PDF | 2 pagina's | 87 kB)