Aanbiedingsbrief concept instellingsregeling commissie artikel 57 Grondwet

Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer het concept van de instellingsregeling van het adviescollege over de werking van artikel 57 van de Grondwet. In artikel 57 van de Grondwet is onder meer bepaald onder welke omstandigheden het Kamerlidmaatschap verenigbaar is met het ambt van minister of staatssecretaris. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Aanbiedingsbrief concept instellingsregeling commissie artikel 57 Grondwet (PDF | 2 pagina's | 120 kB)