Concept instellingsregeling commissie artikel 57 Grondwet

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende instelling van het adviescollege inzake de werking van artikel 57 van de Grondwet. In artikel 57 van de Grondwet is onder meer bepaald onder welke omstandigheden het Kamerlidmaatschap verenigbaar is met het ambt van minister of staatssecretaris.

Concept instellingsregeling commissie artikel 57 Grondwet (PDF | 2 pagina's | 68 kB)