Met de rug naar de samenleving - Een analyse van de soevereinenbeweging in Nederland

In deze analyse wordt ingegaan op de vraag hoe de Nederlandse soevereinenbeweging zich verhoudt tot deze democratische rechtsorde: is er vanuit deze beweging sprake van een ondermijning hiervan en zo ja, hoe uit dit zich?

Met de rug naar de samenleving - Een analyse van de soevereinenbeweging in Nederland