Handelsakkoorden: kwetsbare landen

Bij sommige handelsakkoorden zijn de Europese Unie (EU) en Nederland bereid een ongelijke relatie aan te gaan. Dit geldt voor handelsakkoorden met kwetsbare landen, zoals ontwikkelingslanden.

Kwetsbare landen: voordelen handelsakkoord

Veel kwetsbare landen krijgen direct toegang tot de Europese markt en hoeven geen invoerheffingen te betalen. Deze landen mogen zelf op veel producten wel invoerheffingen opleggen op Europese producten. Door deze afspraken kunnen deze landen:

  • de eigen lokale industrie en werknemers beschermen;
  • de economische integratie op regionale markten en de wereldmarkt bevorderen.

Deze afspraken richten zich op landen in Afrika, de Cariben en de Stille Oceaan.

Handelsakkoorden op ongelijke voet

Met landen als Japan en Canada wordt op gelijke voet onderhandeld. De relatie is gelijk en de uitkomst in evenwicht. Beide partijen halen ongeveer evenveel voordeel uit het handelsakkoord.

Met minder rijke landen is dit evenwicht er niet. Daarom biedt de EU extra uitzonderingen voor deze landen. Een ontwikkelingsland krijgt dan bijvoorbeeld de kans om invoerheffingen op enkele producten te behouden om de lokale markt te beschermen. De afspraken tussen de EU en het andere land zijn dan niet in balans, ofwel asymmetrisch. Een voorbeeld van een asymmetrisch handelsakkoord is het recent uitonderhandelde akkoord met Vietnam.