Breed Handelsberaad

De overheid hoort graag de mening en ervaring van belangengroepen in Nederland over handelsverdragen van de Europese Unie. Daarom heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het Breed Handelsberaad opgericht. Hierin overlegt het ministerie met vakbonden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over handelsverdragen.

Onderwerpen Breed Handelsberaad

Het Breed Handelsberaad gaat over bestaande en nieuwe handelsverdragen van de Europese Unie (EU). Er worden onderwerpen besproken die in bijna elk handelsverdrag staan, zoals handel in diensten. Hoe komen Nederlandse dienstverlenende bedrijven aan de slag buiten de Europese Unie? En kunnen buitenlandse dienstverleners werken in Nederland en de EU? Een dienst kan bijvoorbeeld de reparatie van een machine of het baggeren van een haven zijn. Naast handel in goederen en diensten bespreekt het beraad ook onderwerpen als duurzaamheid in handelsverdragen.

Doel Breed Handelsberaad

Het Breed Handelsberaad zorgt ervoor dat werknemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties inbreng hebben bij nieuwe EU-handelsverdragen. Zo zijn zij vanaf het begin betrokken bij de onderhandelingen over een nieuw verdrag.

In het Breed Handelsberaad wisselen belangengroepen hun kennis, ervaring en meningen over handelsverdragen uit met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze informatie wordt gebruikt bij het bepalen van het Nederlandse standpunt over een verdrag. De Europese Commissie voert de onderhandelingen over handelsverdragen namens de EU-landen. Nederland maakt zijn standpunt en prioriteiten bekend aan de Europese Commissie. Zo beïnvloedt Nederland de uitkomsten van de onderhandelingen over handelsakkoorden. Daarom is het belangrijk dat het ministerie zoveel mogelijk belangengroepen hoort. Het Breed Handelsberaad maakt dat mogelijk.

Deelnemers

Aan het Breed Handelsberaad nemen 17 vertegenwoordigers deel. Zij vertegenwoordigen de volgende organisaties en hun achterban:

  • Organisaties van werknemers: vakbonden CNV, FNV en Vakcentrale voor Professionals.
  • Organisaties van werkgevers: EVO-Fenedex, GroentenFruit Huis, Ondernemers van Nu, Unilever en VNO-NCW / MKB-Nederland, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.
  • Maatschappelijke organisaties: Both ENDS, Consumentenbond, Milieudefensie, NPHF Federatie voor Gezondheid, Partos, Dierenbescherming en SOMO.
  • Decentrale overheden: Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Het Breed Handelsberaad komt 4 keer per jaar bij elkaar in de normale samenstelling. Daarnaast is minimaal 1 bijeenkomst gewijd aan de meer strategische langetermijnvisie op het Nederlands handelsbeleid.

Werkwijze Breed Handelsberaad

In het Breed Handelsberaad voeren de deelnemers informele gesprekken met elkaar over handelsverdragen. Zij kunnen hun zorgen uiten, ideeën inbrengen en vragen stellen. Het Breed Handelsberaad komt minimaal 5 keer per jaar samen. Belangrijk voor een goed functioneren van het Breed Handelsberaad is:

  • regelmatig samenkomen;
  • een brede en gelijke vertegenwoordiging van Nederlandse belangen;
  • het bespreken van vertrouwelijke informatie.

Verslagen Breed Handelsberaad

Lees hier de verslagen en de bijbehorende documenten van het Breed Handelsberaad.

Position papers BHB-leden

Lees hier de position papers van leden van het Breed Handelsberaad.

Contact over Breed Handelsberaad

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over het Breed Handelsberaad? Neemt u dan contact op met het secretariaat via BHB-secretariaat@minbuza.nl.