Straks studeren in het mbo of hoger onderwijs

Alle eindexamenkandidaten vmbo, havo en vwo en examenstudenten mbo-4 ontvangen in het najaar informatie over een studie aan de mbo, hogeschool of universiteit. Op deze pagina vind je folders en video's met informatie over studiekeuze, aanmelden en studiefinanciering. Heb je behoefte aan een persoonlijk overzicht van wat je allemaal moet regelen?

Studeren in het mbo

Bekijk de video over het aanmelden voor een opleiding in het mbo.

Een goede studietijd op het mbo begint met een goede voorbereiding. Op school ben je tijdens LOB al veel bezig geweest met vervolgopleidingen. Twijfel je nog? Praat daar dan over. Vergelijk opleidingen op kiesmbo.nl en ga naar open dagen.

Heb je je keuze gemaakt? Kijk dan goed of er extra voorwaarden voor toelating zijn, zoals bij een sport- of dansopleiding. Meld je uiterlijk 1 april aan. Bij sommige opleidingen is er onvoldoende plek voor iedereen dus kijk goed wanneer de inschrijving opengaat en wees er op tijd bij. Je kan je voor meerdere opleidingen aanmelden.

Als je voldoet aan de eisen, er voldoende plek is, en je je uiterlijk 1 april aanmeldt, heb je recht op toelating én een studiekeuzeadvies. Dit advies krijg je van de mbo-school. Jullie kijken samen of de opleiding echt bij je past. Dit helpt bij het maken van je definitieve keuze. Bij veel opleidingen zijn er intake-activiteiten die gericht zijn op studiekeuze. Deze kunnen verplicht zijn.

Soms adviseert de school je een andere opleiding te kiezen. Denk hier goed over na en bepaal vervolgens of je bij je keuze blijft of toch een andere opleiding kiest.

Heb je tijdens je opleiding extra ondersteuning nodig? Bekijk dan de mogelijkheden op mbotoegankelijk.nl en bespreek deze met de mbo-school.

Meld je in ieder geval uiterlijk 1 april voor een opleiding aan. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/studeren en volg daar de stappen. Zo weet je zeker dat je goed voorbereid aan je studie begint.

Studeren in het hoger onderwijs

Bekijk de video over het aanmelden voor een opleiding in het hoger onderwijs.

Beeldtekst:
www.studiekeuze123.nl 
Zoek een opleiding 
Archeologie Wiskunde 
European studies
Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Leiden
Hogeschool Utrecht
Hogeschool Leeuwarden

Toelatings & Selectie

Voice-over:
Een goede studietijd in het hoger onderwijs begint met een
goede voorbereiding. Bedenk op tijd welke opleiding je wilt
volgen… vergelijk opleidingen op studiekeuze123.nl… kijk op
de websites van hogescholen en universiteiten… en check
eventuele toelatingseisen.

Beeldtekst: 
Open dag 
1 mei 
www.studielink.nl
15 januari
www.digid.nl

Voice-over:
Ga naar open dagen… kijk boeken in… stel vragen aan
studenten en docenten… en doe mee aan meeloopdagen en
proefstuderen.
Heb je je keuze gemaakt? Meld je dan uiterlijk 1 mei met je DigiD
aan via studielink.nl. Zijn er selectie-eisen, zoals bij een numerus
fixusopleiding? Meld je dan uiterlijk 15 januari aan. Heb je geen
DigiD? Vraag deze dan ruim van tevoren aan via digid.nl.
 
Beeldtekst: 
www.studiekeuze123.nl 
Zoek een opleiding 
Archeologie Wiskunde 
European studies

Voice-over:
Doe vervolgens de studiekeuzecheck: een extra activiteit om te kijken of de opleiding echt bij je past… waarbij de opleiding je feedback of een advies geeft. Daarna kan je je nog voor een andere opleiding aanmelden.

Beeldtekst: 
Dyslexie
Mantelzorg
Chronische Ziekte
www.hogeronderwijstoegankelijkheid.nl

Voice-over
Heb je tijdens je opleiding extra ondersteuning nodig? Bekijk
dan de mogelijkheden op hogeronderwijstoegankelijk.nl… neem
ruim van tevoren contact op met de studentendecaan… en
bespreek je behoefte.

Beeldtekst: 
1 juli
studiefinanciering
duo.nl
Studentenreisproduct
Basis beurs
Aanvullende beurs
Lening
Collegegeldkrediet

Voice-over
Zorg ook dat je je geldzaken van tevoren goed regelt. Vraag
voor 1 juli studiefinanciering aan bij DUO als je dit in september nodig hebt.

Je studiefinanciering bestaat uit het studentenreisproduct, de
basisbeurs en eventueel een aanvullende beurs, een lening en
collegegeldkrediet. Haal je binnen tien jaar je diploma? Dan hoef je de basisbeurs, de aanvullende beurs en het studentenreisproduct niet terug te betalen. Je lening en collegegeldkrediet moet je altijd terugbetalen. 

Beeldtekst: 
www.duo.l/rekenhulp

kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/studeren

Voice-over
Kijk op duo.nl/rekenhulp om makkelijk je inkomsten en
uitgaven op een rij te zetten... en een schatting te maken van je
studiefinanciering. Kijk voor meer algemene informatie op rijksoverheid.nl/studeren.
Veel succes! 

Flyer over financiële regelingen voor studenten

Brieven aan eindexamenleerlingen vmbo, havo en vwo en examenstudenten mbo-4

Studenten uit Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Voor eindexamenleerlingen en studenten in Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn er aparte brochures met informatie over studiekeuze, aanmelden en studiefinanciering