Kunnen werkgevers subsidie krijgen als zij een leerplaats aanbieden?

Erkende leerbedrijven kunnen subsidie krijgen als zij een leerplaats aanbieden. Die ontvangen zij via de Subsidieregeling praktijkleren. De regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers voor de begeleidingskosten van leerlingen en studenten. De regeling geldt sinds 1 januari 2014 en geldt tot en met 31 december 2023.

Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren stimuleert werkgevers om praktijkplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt jaarlijks € 205 miljoen beschikbaar. De subsidie van maximaal € 2.700 per praktijk- of werkplaats is een tegemoetkoming in:

  • de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student;
  • de loon- of begeleidingskosten.

Werkgevers kunnen de subsidie jaarlijks aanvragen tussen juni en september. 

Doelgroepen Subsidieregeling praktijkleren

De regeling ondersteunt:

  • jongeren die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar personeelstekorten ontstaan;
  • wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de kenniseconomie.

Welke leerlingen en studenten?

Erkende leerbedrijven komen in aanmerking voor subsidie als zij begeleiding bieden aan:

  • leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo;
  • mbo-studenten die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen;
  • studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen;
  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

Lees meer over de voorwaarden voor de subsidieregeling praktijkleren op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidie aanvragen

Bedrijven kunnen subsidie voor leerplaatsen aanvragen bij de RVO. Deze dienst voert de regeling uit.

Vervanging Afdrachtvermindering onderwijs

De Subsidieregeling praktijkleren vervangt de afdrachtvermindering onderwijs. De Belastingdienst controleert nog steeds of de afdrachtvermindering onderwijs sinds 2008 goed is toegepast.