Wat is een leerbaan?

Met een leerbaan (leerwerkplek) combineert u werken met een opleiding. Leerbanen zijn gekoppeld aan opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het hoger beroepsonderwijs (hbo) is werken en leren mogelijk via een duale of flexibele opleiding.

Een leerbaan zoeken

Meestal moet u zelf op zoek naar een leerbaan bij een officieel erkend leerbedrijf. U solliciteert dan bij een werkgever. U kunt ook terecht bij een uitzendbureau of een brancheorganisatie.

Werken en leren met een leerbaan

Heeft u een leerbaan, dan hangt het van de soort opleiding af hoe het traject eruit ziet. Meestal gaat u dan 1 dag per week naar school. De andere dagen werkt u. Voor de dagen dat u werkt, krijgt u salaris.

Leerwerkloket

Voor regionale informatie over loopbaan, scholing en de combinatie van leren en werken kunt u bij leerwerkloketten terecht. Dit zijn samenwerkingsverbanden van het UWV, gemeentes en regionale opleidingscentra (roc's).