Wat kan ik doen met het levenlanglerenkrediet?

Wilt u een opleiding volgen, maar hebt u geen recht meer op gewone studiefinanciering? Als u jonger bent dan 56 jaar kunt u misschien toch geld lenen: het levenlanglerenkrediet. U kunt deze lening aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Vanaf studiejaar 2024-2025 wordt de leeftijdsgrens voor het levenlanglerenkrediet verhoogd tot 57 jaar.

Hoogte en duur levenlanglerenkrediet

Met het levenlanglerenkrediet kunt u maximaal een bedrag lenen ter hoogte van het wettelijk collegegeld of lesgeld. U kunt dus nooit meer lenen dan u betaalt aan collegegeld of lesgeld.

U kunt het krediet krijgen voor de duur van een studie. Voor de meeste studies is dit 4 jaar. Voor een deeltijdopleiding is dit 5 jaar. 

Voorwaarden voor het levenlanglerenkrediet

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om recht te hebben op levenlanglerenkrediet. Zo doet u een erkende opleiding aan hbo, universiteit of een beroepsopleidende leerweg aan het mbo. En u bent jonger dan 56 jaar. Vanaf studiejaar 2024-2025 wordt de leeftijdsgrens verhoogd tot 57 jaar. Dit houdt verband met de stijging van de AOW-leeftijd.

Alle voorwaarden voor het levenlanglerenkrediet staan op de website van DUO.

Terugbetalen levenlanglerenkrediet

U moet de lening binnen 15 jaar met rente terugbetalen. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van de hoogte van de lening, de rente, uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Wanneer u stopt met het levenlanglerenkrediet gaat de aflossing in op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar. U begint met aflossen vanaf 1 mei van dat jaar. DUO gebruikt de eerste maanden om de terugbetaling voor te bereiden.

Levenlanglerenkrediet aanvragen

U kunt het levenlanglerenkrediet aanvragen bij DUO.