Wat is het levenlanglerenkrediet?

Het levenlanglerenkrediet is een regeling waarmee iedereen tot 55 jaar zich kan blijven ontwikkelen. Vanaf 1 september 2017 wordt het in het hoger onderwijs ingevoerd. In het mbo is het al ingevoerd. U kunt het levenlanglerenkrediet aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  

Lening voor collegegeld of lesgeld

Het levenlanglerenkrediet kan worden gebruikt voor een wettelijk erkende opleiding in het hoger onderwijs of een beroepsopleidende leerweg in het mbo. Met het krediet kunt u per jaar maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Het bedrag kan niet meer zijn dan u betaalt aan collegegeld of lesgeld. Dit kan voor de duur van een studie. Voor de meeste studies is dit 4 jaar. Voor een deeltijdopleiding is dit 5 jaar. Voor studies die langer dan 4 jaar duren, kunt u langer krediet krijgen. Voor de lening geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. De rente wordt telkens voor 5 jaar vastgezet. U moet de lening binnen 15 jaar terugbetalen. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van uw inkomen. De aflossing gaat in op 1 januari na het afronden van de studie. 

Levenlanglerenkrediet aanvragen

U kunt het levenlanglerenkrediet aanvragen bij DUO.