Huurwoning

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Verhuurderheffing

Verhuurders die meer dan 10 huurwoningen verhuren, betalen een heffing over de WOZ-waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan  € 710,68 per maand (prijspeil 2017). De verhuurderheffing is in 2017 0,536%.

Doel verhuurderheffing

Het kabinet vraagt een financiële bijdrage van verhuurders voor het verminderen van de nationale schuld. Dit heet de verhuurderheffing. De verhuurderheffing maakt deel uit van de maatregelen in het Woonakkoord. Deze maatregelen moeten de woningmarkt beter laten functioneren.

Lagere verhuurderheffing bij investeringen

Verhuurders betalen minder verhuurderheffing als ze investeren in:

  • het omvormen van bijvoorbeeld kantoren, scholen of zelfs kerken tot woningen;
  • sloop in krimpgebieden;
  • in sloop, nieuwbouw of verbouw in Rotterdam-Zuid.

De heffingsvermindering bedraagt maximaal € 15 miljoen per belastingplichtige per jaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft meer informatie over de Regeling vermindering verhuurderheffing.

Hoogte verhuurderheffing

De verhuurderheffing is in 2016 0,491% van de WOZ-waarde van de huurwoningen. Dit tarief loopt op tot 0,536% in 2017.

De heffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de woningen, verminderd met 10 x de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen.

Betalen verhuurderheffing

De verhuurder betaalt de verhuurderheffing als belasting. Aangifte doen kan alleen elektronisch.

Effecten verhuurderheffing

De effecten voor de verhuurder zijn afhankelijk van het aantal woningen dat hij bezit en de WOZ-waarde van de woningen.

Korting op de verhuurderheffing

Het kabinet wil meer betaalbare huurwoningen in de sociale sector. Woningbouwcorporaties krijgen daarom korting op de verhuurderheffing als zij goedkope sociale huurwoningen bijbouwen. Corporaties kunnen gemakkelijker hun duurdere huurwoningenen aan beleggers verkopen. En de corporatie moet voor elke verkochte woning een nieuwe goedkope sociale huurwoning bouwen.  Het gaat om voorgenomen beleid. Dit betekent dat de Eerste en Tweede Kamer nog moeten beslissen over het wetsvoorstel.

Meer informatie over de verhuurderheffing

De Belastingdienst heeft meer informatie over de verhuurderheffing

De Rijksoverheid. Voor Nederland