Inburgeren in Nederland

Immigranten die voor langere tijd of definitief naar Nederland komen moeten mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving. De overheid vindt het daarom belangrijk dat ze inburgeren. Ze leren dan onder meer de Nederlandse taal.

Geen verplichte inburgering

De inburgeringsplicht geldt niet voor personen met een nationaliteit uit:

 • Europese Unie (EU);
 • Liechtenstein;
 • Noorwegen;
 • IJsland;
 • Zwitserland;
 • Turkije.

En ook niet voor:

 • jongeren onder de 18 jaar;
 • personen die 8 jaar of langer in Nederland woonden en in die tijd naar school gingen;
 • personen die Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal hebben;
 • ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben;
 • personen die voor een tijdelijk doel in Nederland verblijven (zoals werk, studie of uitwisseling).

Verplichte inburgering

Immigranten die niet onder bovenstaande groepen vallen, moeten verplicht inburgeren als ze langere tijd in Nederland verblijven. Hiervoor zijn speciale cursussen. Zij moeten bijvoorbeeld weten:

 • op welke manieren zij werk kunnen vinden;
 • hoe ze een afspraak kunnen maken bij het ziekenhuis;
 • welke scholen er zijn (als zij kinderen hebben).

Alle informatie over inburgering staat op Inburgeren.nl.

Wijzigingen inburgeringsstelsel

Het kabinet wil het inburgeringsstelsel wijzigen. Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. Bijvoorbeeld via 3 nieuwe leerroutes om in te burgeren:

 • Een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Zodat nieuwkomers binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal beheersen. En tegelijkertijd vrijwilligerswerk doen of werken.
 • Een route voor jongeren. Zodat ze zo snel mogelijk een schooldiploma kunnen halen.
 • Een speciale route voor mensen die route 1 en 2 niet kunnen doen. Zodat ook zij zich in de maatschappij kunnen redden.

Hiervoor is een wetvoorstel nieuw inburgeringsstelsel in de maak.