Welke belastingen heft de Rijksoverheid?

In Nederland heeft bijna iedereen met belastingen te maken. U betaalt bijvoorbeeld belasting over uw salaris en over alcohol en benzine. Maar ook over een erfenis, schenkingen of over een prijs die u wint in de loterij. Met de inkomsten uit  belastingen betaalt de Rijksoverheid voorzieningen in de samenleving. Bijvoorbeeld wegen en dijken, gezondheidszorg, politie op straat en onderwijs.

Directe belastingen en indirecte belastingen

Er zijn 2 typen belastingen:

 • Directe belastingen

  Dit zijn belastingen op inkomen, winst en vermogen. Directe belastingen draagt u zelf af aan de Belastingdienst. Een voorbeeld hiervan is de inkomstenbelasting.
 • Indirecte belastingen

  Indirecte belastingen worden door een ander aan de Belastingdienst afgedragen. Die belasting is verwerkt in de prijs van de goederen en de diensten. Daarom heet deze belasting ook wel kostprijsverhogende belasting. Accijns is een voorbeeld van een indirecte belasting.

Soorten rijksbelasting

Nederland heeft de volgende rijksbelastingen:

 • inkomstenbelasting;
 • loonbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • dividendbelasting;
 • kansspelbelasting;
 • erfbelasting;
 • schenkbelasting;
 • vermogensrendementsheffing;
 • omzetbelasting (btw);
 • rechten bij invoer;
 • rechten bij uitvoer;
 • accijnzen zoals alcoholaccijns en tabaksaccijns en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken;
 • belastingen op personenauto's en motorrijwielen (bpm);
 • motorrijtuigenbelasting (mrb);
 • belasting zware motorrijtuigen;
 • overdrachtsbelasting;
 • assurantiebelasting;
 • verhuurdersheffing;
 • bankbelasting;
 • milieubelastingen, zoals kolenbelasting, en energiebelasting.

Verantwoordelijke instanties rijksbelastingen

Het ministerie van Financiën maakt wetgeving voor de rijksbelastingen. De Belastingdienst int de rijksbelastingen. Daarnaast zorgt de Belastingdienst ervoor dat iedereen op de hoogte is van zijn fiscale verplichtingen.

Belastingen Caribisch Nederland

Bonaire, Saba en Sint Eustatius – samen Caribisch Nederland - zijn openbare lichamen van Nederland. Daarmee is Nederland verantwoordelijk voor de belastingheffing op deze eilanden. Caribisch Nederland heeft wel een eigen fiscaal stelsel. Op de website Belastingdienst Caribisch Nederland staat meer informatie over belastingheffing op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.