Welke belastingen heft de Rijksoverheid?

In Nederland betaalt u directe belastingen zoals de belasting op uw inkomen en vermogen. Daarnaast betaalt u ook indirecte belastingen zoals de motorrijtuigenbelasting en de accijnzen op alcohol en tabak.

Directe belastingen en indirecte belastingen

Er zijn 2 typen belastingen:

  • Directe belastingen

    Dit zijn belastingen op inkomen, winst en vermogen. Directe belastingen draagt u zelf af aan de Belastingdienst. Een voorbeeld hiervan is de inkomstenbelasting.
  • Indirecte belastingen

    Indirecte belastingen worden door een ander aan de Belastingdienst afgedragen. Die belasting is verwerkt in de prijs van de goederen en de diensten. Daarom heet deze belasting ook wel kostprijsverhogende belasting. Accijns is een voorbeeld van een indirecte belasting.

Soorten rijksbelasting

Direct Indirect
Inkomstenbelasting Omzetbelasting
Loonbelasting Accijnzen zoals alcoholaccijns, tabaksaccijns en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.
Vennootschapsbelasting Belastingen op personenauto's en motorrijwielen (bpm)
Dividendbelasting Motorrijtuigenbelasting (mrb)
Erfbelasting Belasting zware motorrijtuigen (bzm)
Schenkbelasting Overdrachtsbelasting
Kansspelbelasting Assurantiebelasting
Vermogensrendementheffing Verhuurdersheffing
Bankbelasting
Milieubelastingen zoals kolenbelasting en energiebelasting
Rechten bij invoer
Rechten bij uitvoer

Verantwoordelijke instanties rijksbelastingen

Het ministerie van Financiën maakt wetgeving voor de rijksbelastingen. De Belastingdienst int de rijksbelastingen. Daarnaast zorgt de Belastingdienst ervoor dat iedereen op de hoogte is van zijn fiscale verplichtingen.

Belastingen Caribisch Nederland

Bonaire, Saba en Sint Eustatius – samen Caribisch Nederland - zijn openbare lichamen van Nederland. Daarmee is Nederland verantwoordelijk voor de belastingheffing op deze eilanden. Caribisch Nederland heeft wel een eigen fiscaal stelsel. Op de website Belastingdienst Caribisch Nederland staat meer informatie over belastingheffing op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.