Work on the Common European Asylum System (CEAS) after the Pact

Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Nederland verzoekt hierin de Europese Commissie om het asielbeleid te versterken en tekortkomingen aan te pakken na de invoering van het Common European Asylum System (CEAS).

Work on the Common European Asylum System (CEAS) after the Pact