Handreiking Tarifering en Inkoop Pleegzorg

Dit document heeft als doel om helderheid en eenduidigheid te verschaffen aan gemeenten en aanbieders over wat pleegzorg is, wat het kost, hoe deze kosten zijn opgebouwd en wat gemeenten daarvoor van aanbieders mogen verwachten.

Handreiking Tarifering en Inkoop Pleegzorg