Inzicht in niet-SKJ- en niet-BIG-geregistreerde professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulp

Voor een deel van de jeugdhulp kunnen professionals worden ingezet die geen registratie hoeven te hebben in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het BIG-register. Deze rapportage bevat informatie over aantallen niet-geregistreerde professionals, om wat voor professionals het gaat en wat voor jeugdhulp zij leveren.

Inzicht in niet-SKJ- en niet-BIG-geregistreerde professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulp