Plan van aanpak voor de verdere verbetering van de landelijke monitoring jeugdzorg

Landelijke monitoring kan het functioneren van landelijk en gemeentelijk jeugdbeleid beter in beeld brengen. Dit rapport biedt een plan van aanpak voor de verdere verbetering van de landelijke monitoring van de jeugdzorg.

Plan van aanpak voor de verdere verbetering van de landelijke monitoring jeugdzorg