Perspectieven op rechtsbescherming in de jeugdbescherming

Verkennend onderzoek naar de verschillende perspectieven van betrokkenen bij de jeugdbescherming op het begrip rechtsbescherming, op wat volgens hen goed en niet goed gaat en op welke punten er verbeteringen nodig zijn.

Perspectieven op rechtsbescherming in de jeugdbescherming