Nader onderzoek naar dalende hulpverlening door lokale teams

Dit rapport zoekt een verklaring waarom meer gemeenten ervoor lijken te kiezen om de lokale teams geen jeugdhulp meer te laten bieden en minder jeugdigen jeugdhulp lijken te ontvangen vanuit het lokale team.

Nader onderzoek naar dalende hulpverlening door lokale teams