Beslisnota bij Memorie van antwoord bij wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Memorie van antwoord bij wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (PDF | 2 pagina's | 1,7 MB)