Beslisnota bij Kamerbrief over prijs en de kwaliteit van door gemeenten te bekostigen hulp

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over prijs en de kwaliteit van door gemeenten te bekostigen hulp