Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang wetsvoorstel Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang wetsvoorstel Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg