Beslisnota bij Kamerbrief amvb reële prijzen Jeugdwet en 2 rapporten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief amvb reële prijzen Jeugdwet en 2 rapporten