Verdiepingsonderzoek financiële positie jeugdhulpaanbieders

Verdiepingsonderzoek met het doel actuele continuïteitsrisico’s te signaleren die samenhangen met financiële risico’s bij individuele jeugdhulpaanbieders. En om een beeld te krijgen van knelpunten die worden ervaren en die mogelijk een risico vormen voor de continuïteit van jeugdhulp.

Verdiepingsonderzoek financiële positie jeugdhulpaanbieders  (PDF | 44 pagina's | 499 kB)