Besluit op Woo-verzoek over het onderzoek van Commissie De Winter

Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over het onderzoek van Commissie De Winter naar geweld in de jeugdzorg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over het onderzoek van Commissie De Winter