Krijg ik een vergoeding voor pleegzorg?

Als pleegouder kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten van de verzorging en opvoeding van uw pleegkind. U vraagt deze pleegvergoeding aan bij de organisatie die het kind bij u plaatst. Deze organisatie keert de vergoeding ook uit.

Pleegvergoeding

De pleegvergoeding is een basisbedrag dat de overheid jaarlijks vaststelt. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de leeftijd van uw pleegkind. U vraagt de vergoeding aan bij de organisatie die het kind bij u plaatst. Deze organisatie keert de vergoeding maandelijks uit.

Hoogte pleegvergoeding 2021

Hieronder vindt u de basisbedragen van de vergoeding per kind.

Tabel: basisbedragen pleegvergoeding per kind 2021
Leeftijd pleegkind Bedrag per dag
0 t/m 8 jaar € 19,23
9 t/m 11 jaar € 19,49
12 t/m 15 jaar € 21,22
16 t/m 17 jaar € 23,43
18 jaar en ouder € 23,68

Extra vergoeding pleegzorg

Soms kunt u een extra vergoeding voor pleegzorg krijgen. Bijvoorbeeld als u extra kosten maakt bij crisisopvang of als u zorgt voor een kind met een handicap. Of als u voor 3 of meer pleegkinderen zorgt. U krijgt dan een extra vergoeding (toelage) vanaf het 3e pleegkind. De extra vergoeding is maximaal € 3,84 per dag in 2021. 

Pleegvergoeding bij pleegkind ouder dan 18 jaar

Kinderen kunnen tot 18 jaar pleegzorg krijgen. Soms hebben pleegkinderen na hun 18e nog behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Ze kunnen dan tot hun 23e jaar een beroep doen op voortgezette jeugdhulp. Zolang uw pleegkind voortgezette hulpverlening krijgt, ontvangt u een pleegvergoeding.

Heeft u een meerderjarig pleegkind? Dan is uw pleegkind in sommige gevallen uw fiscale partner. Dit kan invloed hebben op de hoogte van toeslagen die u ontvangt, zoals kinderopvangtoeslag. Meer informatie over toeslagen en toeslagpartners vindt u op de website van de Belastingdienst.

Pleegkind en ouder niet langer verplicht tot fiscaal partnerschap

Sinds 1 januari 2018 kunnen pleegkinderen en hun verzorgende ouders aan de Belastingdienst vragen om het fiscaal partnerschap te veranderen. Hierdoor telt de Belastingdienst de inkomens van het 18-jarige pleegkind en ouder niet meer op bij het bepalen van de inkomstenbelasting en het recht op toeslagen.

Geen belasting over pleegzorgvergoeding

De pleegvergoeding is geen inkomen. De vergoeding heeft dus geen invloed op uw uitkering of persoonsgebonden budget (pgb). Ook hoeft u de vergoeding niet op te geven als u huurtoeslag aanvraagt.

De vergoeding is belastingvrij. Het maakt niet uit hoeveel pleegkinderen u heeft. De Belastingdienst beschouwt de pleegvergoeding als kostenvergoeding.

Verhuizen naar het buitenland met pleegkind

Uw recht op pleegvergoeding vervalt als u als pleeggezin naar het buitenland verhuist.