Verkenning ‘schadelijke traditionele praktijken’

Onderzoek naar aard en omvang van zogenoemde schadelijke traditionele praktijken. Onder schadelijke traditionele praktijken vallen vormen van onderdrukking en geweld die voortkomen uit traditie, cultuur, religie of bijgeloof. Voorbeelden zijn vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld.

Verkenning ‘schadelijke traditionele praktijken’ (PDF | 77 pagina's | 1,1 MB)