LHBTI+ en huiselijk en seksueel geweld

Onderzoek naar de verbanden tussen seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geweld. Het onderzoek richt zich op:

  • Risicofactoren en daderprofielen bij bi+, trans en intersekse slachtoffers;
  • Effectieve en inclusieve hulpverlening aan bi+, trans en intersekse personen die te maken krijgen met huiselijk of
  • seksueel geweld;
  • Effectieve preventie van huiselijk en seksueel geweld voor bi+, trans en intersekse personen.

LHBTI+ en huiselijk en seksueel geweld (PDF | 35 pagina's | 454 kB)