Beslisnota bij Kamerbrief over overschrijding CO2-plafond 2021 en Energiemonitor glastuinbouw 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over overschrijding CO2-plafond 2021 en Energiemonitor glastuinbouw 2022