Beslisnota bij Kamerbrief over project Uitwerking bedrijfstypen duurzame landbouw - melkveehouderij en akkerbouw

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over project Uitwerking bedrijfstypen duurzame landbouw - melkveehouderij en akkerbouw