Kamerbrief over project Uitwerking bedrijfstypen duurzame landbouw - melkveehouderij en akkerbouw

Minister Adema (LNV) biedt de Tweede Kamer het rapport van het project Uitwerking bedrijfstypen duurzame landbouw voor de melkveehouderij en de akkerbouw aan, dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door Wageningen Economic Research (WEcR) van Wageningen UR aan.

Kamerbrief over project Uitwerking bedrijfstypen duurzame landbouw - melkveehouderij en akkerbouw