Uitwerking bedrijfstypen voor duurzame landbouw: melkveehouderij en akkerbouw

In dit onderzoek is een aantal standaard bedrijfstypen voor de melkveehouderij en akkerbouw ontwikkeld. Op basis van de doelstellingen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ten aanzien van ammoniak, biodiversiteit, water en klimaat zijn maatregelenpakketten bepaald en toegepast op bedrijfsniveau, die moeten helpen om ambitieuze emissiereducties te bereiken.

Uitwerking bedrijfstypen voor duurzame landbouw: melkveehouderij en akkerbouw