Beslisnota bij Kamerbrief Eerste Kamer verslag Landbouw- en Visserijraad 23 januari 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Eerste Kamer verslag Landbouw- en Visserijraad 23 januari 2024