Kamerbrief Tweede Kamer verslag Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober 2023

Minister Adema (LNV) doet de Tweede Kamer verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 23 en 24 oktober 2023. De minister gaat ook in op de uitvoering van enkele moties, ontwikkelingen rond de Doggersbank en de Raadswerkgroep Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen.

Kamerbrief Tweede Kamer verslag Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober 2023