Realisatieplan Visie LNV: Op weg met nieuw perspectief

In het Realisatieplan Visie LNV ‘Op weg met nieuw perspectief’ dat in nauwe samenwerking met boeren en andere partijen tot stand is gekomen, beschrijft minister Carola Schouten hoe de beweging naar kringlooplandbouw in gang is gezet en onomkeerbaar is.

Realisatieplan Visie LNV: Op weg met nieuw perspectief (PDF | 85 pagina's | 1 MB)