Kennis- en innovatieagenda LNV 2019-2030

Deze agenda beschrijft de koers van LNV’s kennis- en innovatiebeleid voor de komende tien jaar en uitvoering hiervan moet leiden tot meer samenhang en massa van de inspanningen, tot nog gerichtere samenwerking met stakeholders en daarmee tot een efficiënte en effectieve inzet van de beperkte capaciteit. 

Om in 2030 te komen tot een waardevol en verbonden systeem gebaseerd op kringlopen wordt met dit ondersteunende kennis- en innovatiebeleid ingezet op de drie centrale uitdagingen waarbinnen vier dwarsdoorsnijdende thema’s een belangrijke rol spelen.

Kennis- en innovatieagenda LNV 2019-2030 (PDF | 38 pagina's | 1,7 MB)