Hoe kan ik leren naast mijn werk?

Er zijn verschillende mogelijkheden om te leren naast uw werk. U kunt zelf aangeven of u een opleiding wilt volgen of een certificaat wilt halen. Het kan ook zijn dat uw werkgever u vraagt een opleiding of cursus te volgen naast uw werk.

Bijscholing naast werk

U kunt verschillende soorten opleidingen volgen naast uw baan. De belangrijkste vormen van werken en leren, bijscholing of een leerwerktraject zijn:

  • Volledige opleiding: het gaat hier om een studie in het hoger onderwijs die u in voltijd of deeltijd kunt volgen.
  • Duale studie: u combineert werken met een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Een duale studie is niet hetzelfde als een deeltijdstudie. Het verschil met een deeltijdopleiding is dat bij een duale studie uw beroep moet passen bij uw studie. Bovendien wordt u op het werk begeleid.
  • Leerbaan: een combinatie van een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en een werkplek bij een erkend leerbedrijf.
  • EVC-procedure: u laat uw kennis en vaardigheden omzetten in een ervaringscertificaat (EVC).
  • Cursus: een korte opleiding die u naast uw werk kunt volgen.
  • Flexibele mbo voor volwassenen: Het kabinet wil het mbo aantrekkelijker maken voor volwassenen. Bijvoorbeeld met een experiment waarbij studiepunten uitwisselbaar zijn tussen instellingen. 

De waarde van het diploma of certificaat is niet alleen afhankelijk van het niveau van de opleiding. De duur en de zwaarte spelen ook mee.

Hulp bij het vinden van een opleiding naast werk

Werkt u in een branche met een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds)? Dan kan een adviseur u helpen een passende opleiding te vinden en het scholingstraject op te starten. Als uw bedrijf of organisatie geen O&O-fonds heeft, kunt u voor advies terecht bij een leerwerkloket. Hier krijgt u informatie over onder meer:

  • loopbaan;
  • scholing;
  • de combinatie van leren en werken.

Bijdrage in kosten van bijscholing

Als u een opleiding wilt volgen, is het verstandig dit met uw werkgever te bespreken. Misschien kunt u studieverlof krijgen of een bijdrage in de kosten. Geldt voor u een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)? Dan kunnen daarin ook afspraken staan over een bijdrage in de kosten of een vergoeding.
Daarnaast zijn er diverse regelingen om bijscholing te stimuleren. Houd er rekening mee dat verschillende regelingen verschillende voorwaarden hebben.

Bedrijfsscholen mbo

Sommige bedrijven en organisaties ontwikkelen samen met een onderwijsinstelling een opleiding op maat voor hun medewerkers. U wordt opgeleid in uw eigen werkomgeving en met eigen materialen en machines. Bekijk het overzicht van bedrijfsscholen voor mbo-opleidingen.

Meer informatie op Leeroverzicht

Via Leeroverzicht vindt u informatie en advies over opleidingen en manieren om die te betalen. Daarnaast vindt u op deze website ook informatie over leerwerkloketten. En over andere organisaties die u verder kunnen helpen met loopbaan- en scholingsadvies.
Ook vindt u er een overzicht van financiële regelingen voor opleidingen en om- en bijscholing.

Of u in aanmerking komt voor een regeling of subsidie, hangt af van de voorwaarden.