Wat gebeurt er als ik middel X inneem?

De term ’middel X’ staat voor een aantal giftige stoffen, die onder andere gebruikt worden door de chemische industrie. 1 van die stoffen wordt door sommige mensen een geschikt zelfdodingsmiddel genoemd. Een (poging tot) zelfdoding met deze stof verloopt niet altijd zonder pijn. Het middel kan ernstige bijwerkingen hebben en er bestaat geen tegengif of medicijn. 

Gevolgen van middel X na inname

Middel X zorgt voor een zuurstoftekort in de cellen, waardoor iemand sterft. Het is van tevoren onzeker hoe de vergiftiging verloopt. Het kan uren duren voordat iemand het bewustzijn verliest. En het kan wel 40 uur duren voordat iemand overlijdt. Een tegengif of medicijn tegen middel X bestaat niet. Volgens deskundigen, zoals artsen, kunnen de bijwerkingen ernstig zijn. Bijvoorbeeld:

 • heftig zweten;
 • braken;
 • diarree;
 • hoofdpijn;
 • hartkloppingen;
 • te snelle of te trage hartslag;
 • onregelmatige hartslag;
 • pijn op de borst;
 • flauwvallen;
 • benauwdheid;
 • keelpijn;
 • stuiptrekkingen;
 • hartstilstand.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

Alleen artsen mogen in bijzondere gevallen iemand helpen met sterven door iemands leven te beëindigen (euthanasie) of door hulp bij zelfdoding te verlenen. Maar alleen als een patiënt daar zelf om vraagt. Anderen mogen dat niet. Een arts moet zich aan alle 6 zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet houden. Door in gesprek te gaan met uw (huis)arts kunt u bespreken wat mogelijk is. Artsen gebruiken geen middel X bij euthanasie of hulp bij zelfdoding.

Praten over zelfdoding

Denkt u aan zelfdoding en wilt u erover praten? Neem anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via de website 113.nl, via 0800-0113 (gratis) of chat op 113.nl

Ook als u zich zorgen maakt om iemand in uw omgeving kunt u anoniem contact opnemen met 113. Bijvoorbeeld als u iemand kent die middel X wil kopen of in huis heeft en u niet weet wat u moet doen.

Wat te doen bij het vermoeden dat iemand middel X in huis heeft

Vermoedt u dat iemand middel X in huis heeft? Praat er dan met deze persoon over en toon begrip. Vraag naar de reden waarom iemand het middel heeft gekocht en probeer niet te veroordelen. U kunt ook helpen door te wijzen op betrouwbare informatie over middel X, euthanasie, levenseinde en zelfdoding.