Waar kan ik stankoverlast melden?

Een bedrijf in uw woonomgeving kan stankoverlast veroorzaken. U kunt dit melden bij uw gemeente of provincie. Ook uw buren kunnen zorgen voor stankoverlast. In dat geval probeert u dat eerst samen op te lossen. Lukt dat niet? Dan kunt u uw klacht melden bij uw gemeente.

Stankoverlast bedrijf of veehouderij melden

Zorgt een bedrijf in uw omgeving (bijvoorbeeld een fabriek of megastal) voor stankoverlast? Dan kunt u dit melden bij uw gemeente. Op de gemeentelijke website staat hoe u dit kunt doen. Ook kunt u de stankoverlast melden via de provinciale milieuklachtenlijn.

Gemeenten geven milieuvergunningen af aan kleine en middelgrote bedrijven. Provincies doen dat aan grote bedrijven. De meeste kleine of middelgrote bedrijven hebben inmiddels geen milieuvergunning meer nodig. Maar zij moeten zich houden aan de regels uit het Activiteitenbesluit.

In de vergunning of in het Activiteitenbesluit kan staan dat een bedrijf de stankoverlast moet verminderen. Doet een bedrijf dit niet? Dan kan een gemeente of provincie een boete of dwangsom opleggen.

Stankoverlast buren melden

Uw buren kunnen voor stankoverlast zorgen. Bijvoorbeeld omdat zij een houtkachel gebruiken of een compostvat hebben. Als u een probleem heeft met uw buren, kunt u het beste eerst samen naar een oplossing zoeken. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht over stankoverlast melden bij uw gemeente. Op de gemeentelijke website staat hoe u dit kunt doen.

In de algemene plaatselijke verordening (APV) staat wat uw gemeente kan doen als iemand voor stankoverlast zorgt. Meestal spreekt de gemeente de buurtbewoner aan die voor stankoverlast zorgt.