Aanbiedingsbrief bij 3e incidentele suppletoire begroting LNV vanwege Noodpakket banen en economie en wijzigingen aanpak stikstofproblematiek

Minister Schouten biedt de 3e suppletoire (aanvullende) begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan vanwege het Noodpakket banen en economie en wijzigingen in de aanpak van de stikstofproblematiek die nodig zijn vanwege de crisis rondom het coronavirus.

Aanbiedingsbrief bij 3e incidentele suppletoire begroting LNV vanwege Noodpakket banen en economie en wijzigingen aanpak stikstofproblematiek (PDF | 1 pagina | 93 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.