Aanbiedingsbrief bij 2e incidentele suppletoire begroting BZK vanwege voedselhulp en liquiditeitssteun Caribisch deel Koninkrijk

Minister Ollongren biedt de suppletoire (aanvullende) begroting van het ministerie van (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan vanwege voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk (Caribisch Nederland) in de crisis rondom het coronavirus.

Aanbiedingsbrief bij 2e incidentele suppletoire begroting BZK vanwege voedselhulp en liquiditeitssteun Caribisch deel Koninkrijk (PDF | 1 pagina | 74 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.