Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 2e incidentele suppletoire begroting BZK vanwege voedselhulp en liquiditeitssteun Caribisch deel Koninkrijk

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vanwege voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk (Caribisch Nederland) in de crisis rondom het coronavirus.

Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 2e incidentele suppletoire begroting BZK vanwege voedselhulp en liquiditeitssteun Caribisch deel Koninkrijk (PDF | 5 pagina's | 118 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.