Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 5e incidentele suppletoire begroting BZK vanwege 3e tranche steunmaatregelen Aruba en Curaçao

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vanwege de 3e tranche (deeluitgifte) van steunmaatregelen aan Aruba en Curaçao in de crisis rondom het coronavirus.

Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 5e incidentele suppletoire begroting BZK vanwege 3e tranche steunmaatregelen Aruba en Curaçao (PDF | 6 pagina's | 249 kB)

Extra uitgaven in suppletoire begroting

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.