Beslisnota bij Kamerbrief over Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest 4e kwartaalrapportage 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest 4e kwartaalrapportage 2022 (PDF | 2 pagina's | 113 kB)