Kamerbrief over Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest 4e kwartaalrapportage 2022

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, 4e kwartaalrapportage 2022. Naast de Monitor is het advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) over de pilot BedrijfsEigen Stikstofbemesting (BES-pilot) met de Kamerbrief meegestuurd.

Kamerbrief over Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest 4e kwartaalrapportage 2022 (PDF | 4 pagina's | 259 kB)