Beslisnota bij Kamerbrief over implementatie 4 maatregelen 7e actieprogramma

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over implementatie 4 maatregelen 7e actieprogramma (PDF | 4 pagina's | 228 kB)